Unida

Değişimin başarı ile yönetilmesi için öncelikle değişim için geçerli ve heyecan veren bir ihtiyaç olmalı. Bu tutkulu gerekçe, bu serüvende sonuç almak için tek başına yeterli değil tabii! Kurumun en tepesinden başlayan kararlı bir liderlik ve ortak irade, somut, ölçülebilir hedefler ve sistematik bir süreç de başarı için gerekli. Kurumsal değişim deneyimi ile Unida; şirketlerin neden değişime ihtiyaç duyduklarını gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendiriyor, bu sağlam başlangıç sonrasında, kurumları cesaretlendirecek adımları, onlarla beraber tespit ediyor, projeleri kurumun içinden belirlenecek bir ekiple yürüterek, yetkinliğin kurumda gelişimine de yardımcı oluyor.

Unida’nın bu süreçte kurumlara çeşitli araçlarla ve yöntemlerle destek olduğu alanlar:

 • Değişimi gerektiren nedenlerin ve önceliklerin belirlenmesi
  • Diyagnostik çalışma: Veri toplama (yapılandırılmış mülakatlar, metaplan çalışmaları, doküman inceleme, fokus gruplar), analiz ve yol haritası önerileri
 • Değişim stratejilerinin geliştirilmesi
  • Vizyon/misyon ve strateji geliştirme çalıştayları
 • İnsan kaynakları mimarisinin tasarımı ve uygulama desteği
  • İş analizi
  • Yetkinlik modeli geliştirme
  • Kariyer planlama ve yedekleme sistemi
  • Performans yönetim sistemi
  • Ücret sistemi
  • Takdir ve ödüllendirme sistemi
  • Organizasyonel tasarım
  • Eğitim ve gelişim sistemleri
  • İşe alım ve işten ayrılma süreçleri
 • Kurum kültürü geliştirme girişimlerinin tasarımı ve uygulama desteği
 • Bir takım yaratma ve etkin takım çalışması için koçluk
  • Bir takım olmayı/etkin çalışmayı engelleyen nedenlerin tespiti amacıyla gözlem, görüşme ve araştırmalar
  • Belirlenen sorunlar çerçevesinde takıma koçluk
  • Takım geliştirme programları
 • Kritik değişim ajanı- insan kaynakları biriminin denetimi
  • Birimin 'stratejik iş ortağı ve değişim ajanı' rolünü üstlenmeye ne ölçüde hazır olduğunun ya da bu rolü ne ölçüde etkin yerine getirdiğinin etkinlik, verimlilik, kuruma katkı, operasyonel mükemmellik açılarından değerlendirilmesi.