Unida

NURCAN TANRIKUT

Atatürk Kız Lisesi, ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi İşletmecilik Bölümü mezunudur.

Dışbank A.Ş.'de bankacılık hayatına başlayıp, Interbak'ta Sistem Geliştirme ve Organizasyon departmanında banka ve diğer finansal kurumların iş ihtiyaçlarının analizi, sistemlerinin geliştirlmesi ve uygulamaya alınması konusunda analistlikten şirket genel müdürlüğüne kadar çeşitli kademelerde 10 yıl çalıştı. Bu dönemde 12 ayrı finansal kurumun iş analizleri ve sistem gereksinimlerinin karşılanmasında görev aldı.

Garanti Bankası'nda IT ile banka arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere Sistem Analizi departmanını kurarak, bankanın bireysel, kurumsal ve ticari bankacılık, kredi kartları gibi iş kollarının oluşturulmasının yanısıra, merkezi operasyon, kredi kültürü, müşteri veritabanı, CRM gibi verimlilik ve risk odaklı projelerinin gerek sistemsel, gerekse süreç ve organizasyonel düzenlemelerinin gerçekleşmesinde rol aldı.

10 yıl içinde Garanti Bankası'nda Birim Müdürü ve ve Garanti Teknoloji'de finans, insan kaynakları, stratejik planlama, sistem analiz ve IT güvenlikten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda, Garanti'nin ana transformasyon programı içerisinde gerçekleştirilen tüm projelerin içinde proje takımı üyesi veya proje takımı lideri olarak yer aldı. Değişim programı projelerinde kurumun tüm alanlarında süreç tasarımı, organizasyonel yapı ve İK düzenlemeleri, sistem geliştirmeleri ve ölçme ve yönetim sistemlerinin oluşturulması gibi faaliyetler yer almaktaydı.

Aynı dönem içinde Garanti Bankası dışında Garanti Leasing, Garanti Sigorta, Garanti Emeklilik ve Hayat, Doğuş Otomotiv şirketlerinin de yeniden yapılandırma ve sistem geliştirme projelerini yürüttü.

Gene bu dönem içerisinde Garanti Bankası, Osmanlı Bankası ve Körfezbank birleşme projelerini tasarladı ve yönetti.

2 yıl süreyle GE Money Bank'ta Orta ve Doğu Avrupa Chief Operation Officer ve Banking Transformation Officer olarak, kurumun bölgesel iş ve çalışma modelininin geliştirilmesi çalışmalarını yürüttü.

Yaklaşık 3 yıldır kişisel olarak danışmanlık yapmaktadır. Bu dönemde Eurobank Tekfen'de süreç ve değişim hazırlık değerlendirme çalışması ve Garanti Bank Romania'da farklı iş kollarını üstlenmiş dört ayrı şirketin tek bir iş modeli altında birleştirilmesi gibi projelerin yanısıra, Microsoft Türkiye'de bankacılık sektörü için genel bir çalışma modeli yaratılarak müşterilerin çözüm bekleyen ihtiyaçlarının daha rahat anlaşılması için danışmanlık verilmesi tarzında çalışmalar yapmıştır.

Kariyerinde her zaman kurum iş modellerinin süreç, insan kaynağı ve sistem boyutlarının radikal ve belirgin şekilde değişimine odaklanmış; organizasyonel değişim programlarında bu ihtiyaçların anlaşılması, değerlendirilmesi, yeniden tasarlanması ve uygulanması konularında gerek stratejik, gerekse operasyonel bakış açılarına sahip olarak hem yönetsel hem de koçluk düzeyinde değişik projelerde farklı takımlarla birlikte çalışmalar yürütmüştür.