Unida

Kurumlar geleceklerinin mimarları ve teminatları olacak liderlerinin kimler olacağını hiç kuşkusuz tespit etmek isterler. Bu nedenle kurumları bugünden geleceğe taşıyacak performansı ve potansiyeli yüksek çalışanları belirleyebilmek, geliştirebilmek ve elde tutabilmek yönetimin öncelikli gündem maddelerinden birisi. Bu sürecin yansız, adil ve sistematik bir yaklaşımla gerçekleşmesi ise gerekli ve çok önemli.

Biz; Unida olarak, bu kritik ilkelere sadık kalarak, kurumların yeteneklerini tanımalarına ölçme ve değerlendirme hizmetleri ile destek veriyoruz.

Bu sorumluluk duyguları ile Unida ölçme ve değerlendirme alanında 2006 yılından beri İngiltere'nin önde gelen firmalarından Criterion ile işbirliği yapmaktadır.

Criterion 25 yıldır kurumların kendilerine uygun yetenekleri seçme, geliştirme ve kuruma bağlılığını sağlayabilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu araç ve hizmetleri geliştirmekte, online uygulamakta ve aynı zamanda danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.

Unida, Criterion tarafından geliştirilen ölçme ve değerlendirme araçlarının Türkiye'deki tek temsilcisi ve sertifikalı uygulayıcısıdır.

Yetenek testi ve kişilik anketlerinin Türkçe versiyonlarının geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları İstanbul Üniversitesi Davranış Bilimleri enstitiüsü öğretim görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. Güven Ordun tarafından yapılmıştır.

Unida ölçme ve değerlendirme hizmetleri alanında iki ayrı tür hizmet sunmaktadır:

  • Odyssey: Değerleme ve Gelişim Merkezi Uygulamaları
  • Coast: Yetenek testleri ve kişilik anketleri online uygulama


Odyssey: Değerleme ve Gelişim Merkezi Uygulamaları

Değerleme Merkezi ya da Gelişim Merkezi katılımcılara verilen bir dizi egzersiz aracılığı ile, güçlü yönlerinin ve sınırlarının incelenmesine, kişisel gelişim için bir dizi yöntem ve stratejiyi araştırmalarına ve kendi detaylı gelişim planlarını hazırlamalarına olanak sağlayan ölçümleme, öğrenme ve gelişim uygulamasıdır.

Katılımcılar ölçümlenmesi hedeflenen yetkinliklere bağlı olarak bir ya da iki gün süre ile altı kişilik gruplar halinde farklı egzersizlere katılmakta ve her bir egzersiz süresince farklı bir gözlemci tarafından izlenmektedir.

Unida Değerleme ve Gelişim Merkezi uygulamalarında konusunda deneyimli, uzun yıllar yöneticilik yapmış olan ve bu uygulamalar konusunda Criterion şirketinden özel eğitim almış olan gözetmenlerden yararlanmaktadır.

Araçlar katılımcıların cesaretlenmelerini, coşku duymalarını, enerjik ve yetkelenmiş hissetmelerini sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Uygulama süresince katılımcılara geri bildirim verilerek kendileri ile ilgili farkındalık kazanmaları ve öz değerlendirme yapmaları teşvik edilir.

Daha fazla bilgi için indirin :
Odyssey broşürü pdf döküman NWP broşürü pdf döküman Miramar broşürü pdf döküman

Psycruit: Yetenek testleri ve kişilik anketleri online uygulama

Psikometrik araçlar (yetenek testleri ve kişilik envanterleri/anketleri) kişilerin işe uygunluğunu belirlemede çok kıymetli bilgiler sağlayabilmektedir. Bu nedenle Criterion iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla yetenek testleri ve CAL kişilik anketlerini kapsamlı iş analizlerinden yola çıkarak geliştirmiştir.

CAL kişilik anketleri
CAL kişilik anketleri kurumlara esneklik ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Standart envanterlerle sınırlı kalmadan 46 farklı kişilik boyutunu içeren Criterion Öznitelikler Kütüphanesinden ölçümlemek istediğiniz boyutları seçerek, bunları kritik başarı kıstaslarınız, değerleriniz veya yetkinliklerinizle örtüştürebilir ve kurumunuza/pozisyona kısacası ihtiyaçlarınıza özel kişilik anketleri yaratabilirsiniz.

CAL kişilik anketi ile adayların
  • Kişiler arası ilişkilerini
  • Düşünme tarzını
  • Duygusal yönelimini
  • Motivasyon unsurlarını
  • Kültürel uyumunu ölçümleyebilirsiniz.

CAL kişilik anketleri
Yetenek testleri adayların iş üstünde gösterebilecekleri performansa dair objektif, geçerli ve güvenilir veri sağlayabilmektedir. Criterion geliştirdiği psikometrik teknolojilerle yetenek testlerinin geçerli ve güvenilir olmasını sağlamaktadır.

Yetenek testleri adayların söz konusu pozisyonun gerektirdiği problem çözme, karar verme ve yeni bilgi edinebilme becerilerine sahip olup olmadığı hakkında bilgi sağlar.

Adayların yetkinlikleri ile ilgili tam bir resim oluşturabilmek için yetenek testlerini CAL kişilik anketi ile birleştirebilirsiniz.


Online uygulama: Psycruit
Gerek CAL kişilik anketleri gerekse yetenek testleri Psycruit platformu üzerinde online olarak da uygulanabilmektedir.

Psycruit, işe alım ve gelişim süreçlerinde ihtiyaçlarınıza etkin cevap verebilecek uygulamalar içeren, esnek, online değerleme platformudur. Ekim 2012'de Türkçeleştirilerek müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Daha fazla bilgi için ziyaret edin : tr.psycruit.com