Unida

Unida, kurumlara daha ilk aşamada doğru insanın kuruma kazandırılmasını önemsiyor ve , işe alım süreci tasarımında deneyimini ortaya koyuyor. Bunun yanısıra yeteneklerin belirlenmesinde, doğru kariyer gelişim modellerinin kurulmasında, takdir ve ödüllendirme, eğitim ve gelişim modellerinin tasarımında kurumlara danışmanlık hizmeti sunuyor, çalışanların kurumdaki kariyer döngüsünü destekliyor.

Bu başlık altında sunduğumuz hizmetler:Gelişim programları modelleme

Unida ayrıca çalışanların gelişimlerini sağlayarak kariyer haritası içinde yol almalarını sağlayacak sertifika programlarının yanı sıra, belirlenmiş yetenek havuzlarında yer alan çalışanlara ya da kişiye özel eğitim ve gelişim programlarının hazırlanmasına destek olmaktadır.Kariyer Koçluğu

Kariyerleri ile ilgili seçim yapmak, kariyer parkurlarını değiştirmek ya da kariyerlerini geliştirmek isteyen kişilere

 • kariyer beklentilerini ve hedeflerini tanımlama,
 • kişilik özellikleri ve yetkinlikleri konusunda farkındalık sağlama ve bunları kullanabilecekleri kariyer yollarını belirleme
 • özgeçmiş ve kapak yazısı hazırlama,
 • mülakat becerileri kazandırma,
 • iş fırsatlarını değerlendirme konularında bireysel koçluk desteği verilmektedir.


Kariyer Değişimine Destek - Outplacement

Çeşitli nedenlerle kariyer değişikliğine gidecek olan kişi ve gruplara bu süreci başarı ile yönetmelerinde destek verilmektedir.

Kariyer değişikliğine hazırlık desteği kurum ve katılımcıların ihtiyaçlarına göre düzenlenmektedir:

 • Kariyer değişikliğinin nedenlerinin irdelenmesi
 • Çeşitli değerlendirme araçlarının yardımı ile kişilik özellikleri ve yetkiliklerinin belirlenmesi ve kariyer hedeflerinin tanımlanması
 • Özgeçmiş, kapak yazısı ve diğer tanıtım materyallerinin hazırlanması
 • Mülakat becerilerinin geliştirilmesi
 • İş arama sürecine destek verilmesi


İK'cılardan İK'cılara Eğitimler

Uzun yıllardır çeşitli sektörlerde ve farklı rollerde deneyim kazanmış olan Unida danışmanları İK Yönetimi alanında meslektaşları ile bu deneyimlerini paylaşmaktadır. İK biriminde çalışan profesyonellerini geliştirmek ya da yöneticilerini İK yönetimi hakkında bilgilendirmek isteyen kurumlara eğitimler düenlenmektedir:

 • Şu İnsan Kaynakları Dedikleri: Bir İK'cının Yaşam Notları
 • Her Yönetici İK yönetir: İK'cı Olmak veya Olmamak
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Simülasyonu
 • Mülakat becerilerinin geliştirilmesi
 • İK Mimarisinin Yapıtaşları